Kierunek Mechanika i budowa maszyn z pozytywną oceną PKA

Kierunek Mechanika i budowa maszyn z pozytywną oceną PKA

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej po raz kolejny wydało pozytywną ocenę programową na kierunku studiów Mechanika i budowa maszyn prowadzonego w Instytucie Politechnicznym  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Prezydium PKA stwierdziło, że proces kształcenia realizowany w PWSZ w Elblągu umożliwia studentom ww. kierunku studiów osiągnięcie założonych efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, a jakość prowadzonego kształcenia spełnia przyjęte przez Komisję kryteria oceny programowej.

Ocena programowa kierunku studiów Mechanika i budowa maszyn uwzględniała osiem kryteriów.

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia uzyskała ocenę wyróżniającą.

Pozostałe kryteria tj.: koncepcja kształcenia, jej zgodność z misją i strategią uczelni; program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów  kształcenia; skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia; kadra prowadząca proces kształcenia; umiędzynarodowienie procesu kształcenia; infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia; opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia – uzyskały wysoką ocenę „w pełni”.

Instytut Politechniczny PWSZ w Elblągu od 21 lat oferuje bardzo dobre kształcenie inżynierów , które daje szansę zdobycia atrakcyjnej pracy zarówno w Elblągu,  regionie, jak i  za granicą. Kształcenie na kierunkach: Mechanika i budowa maszyn, Inżynieria środowiska oraz Budownictwo, praktycznie przygotowuje do wykonywania zawodów wymagających wieloaspektowych umiejętności, bardzo poszukiwanych na rynku pracy.

 

Studia w PWSZ w Elblągu pozwalają osiągnąć najlepsze, bo praktyczne przygotowanie do zawodu, uzyskać kwalifikacje cenione na rynku pracy już w trakcie studiów, co jest wielkim atutem dla osób rozpoczynających drogę kariery zawodowej zapewnia prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk – Rektor PWSZ w Elblągu.

Uczelnia od wielu lat współpracuje z przedsiębiorcami zapewniając swoim studentom ciekawe zajęcia w pracowniach przemysłowych oraz atrakcyjne praktyki, po których bardzo często studenci uzyskują oferty pracy.

Swojego zadowolenia nie ukrywają również elbląscy przedsiębiorcy - Bardzo się cieszę, że PWSZ wychodzi z inicjatywą praktyk studenckich, które są bezcenną okazją do praktycznego poznania aspektów pracy inżynierskiej i komercyjnej. Mam nadzieję, że dzięki praktykom zyskamy wielu zdolnych, chętnych do rozwoju studentów, którzy po zakończeniu nauki będą mogli zasilić szeregi takich firm jak FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o. – mówi Tomasz Wróblewski, Vice President of Global Manufacturing & Supply Chain FLSmidth MAAG Gear.

 

Czy zatem absolwenci PWSZ w Elblągu mają szansę na realne zatrudnienie w Elblągu?

- Od wielu lat zatrudniamy absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Absolwenci uczelni znajdują u nas pracę w takich zawodach jak : Konstruktor, Technolog, Kontroler Jakości, w Dziale Zaopatrzenia, Project Managementu lub na stanowiskach administracyjnych – dodaje Tomasz Wróblewski.

 

Nabór na bezpłatne studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu nadal trwa. Więcej informacji o rekrutacji na kierunki Mechanika i budowa maszyn, Inżynieria środowiska oraz Budownictwo, znajdziecie na stronie www.pwsz.elblag.pl/rekrutacja


Data publikacji: 14 czerwca 2019


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu